ناگفته ها

در آن زمان،کریم شیشلیکی (پدر پسران کریم ) در منطقه کوکاکولا و علی شیشلیکی در ویلاشهر تنها رقبای شیشلیک شاندیز بودند که مشابه این نوع کباب را به گونه ای دیگر طبخ می کردند. با گذشت زمان ابتکار عمل در طبخ این نوع کباب شاندیز را به قطب گردشگری و جذب توریست در منطقه تبدیل نمود،به طوری که شیشلیک باعث شد کسب و کار مردم رونق یابد. نانوای شهر ما حاج علی صفدری که از روح خلاق و نوآوری برخوردار بود با کمک همسر و پسر خود هر روز بر خلاقیت و کیفیت این کباب می افزود. با ابتکار عمل محمد، شیشلیک شاندیز به اقصی نقاط جهان معرفی گردید و کار آفرین توانای شهر ما ، توانست با مهمان نوازی سخاوتمندانه که توام با تجربه و پختگی دوران بود پدر شیشلیک شاندیز را به برند تبدیل کند و آنرا به بهترین شیشلیک شاندیز و بهترین رستوران مشهد مبدل سازد.خرسند خواهیم شد از بهترین رستوران مشهد ، شیشلیک صفدری دیدن کنید .